Integritetspolicy

Personvernerklæring

Registerets navn 

Sportproffen.no- kunderegister for nettbutikk 
Kontrollør
Scushi AS (Sportproffen.no) 
Storgata 132 
3915 Porsgrunn  

Kontaktperson for den behandlingsansvarlige

Matti Teräslahti 
Kohmankaari 3, 33310 Tampere, Finland 
+358 50 586 8787 
[email protected] 

Formål og rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger 

Vi samler inn og behandler personopplysningene til kundene i nettbutikken vår for å administrere, behandle, levere, fakturere og arkivere kundebestillinger, samt for å håndtere andre forhold knyttet til kundeforholdet, for eksempel markedsføring, kommunikasjon og klager knyttet til bestilte tjenester og produkter, og for å overvåke forbrukerkundenes interesser. 

Vi behandler kundenes personopplysninger for å oppfylle avtalen mellom oss og den registrerte og for å overholde den behandlingsansvarliges rettslige forpliktelser. 

Innhold og vanlige kilder til personopplysninger 

Følgende personopplysninger samles inn fra nettbutikkens kunder: 

  • Navn 
  • Organisasjonen de representerer (hvis aktuelt) 
  • Personnummer 
  • E-postadresse 
  • Telefonnummer 
  • Faktureringsadresse 
  • Leveringsadresse 
  • Betalingsinformasjon  
  • Informasjon om tidligere bestillinger
  •    Annen informasjon som kunden selv oppgir via e-post, SMS eller på annen lignende måte. 

Når du besøker et nettsted, samles det inn opplysninger om IP-adresse, nettlesertype, operativsystem, brukerens posisjon og brukeratferd. I tillegg kan vi samle inn og behandle data om innhold som er opprettet av kunden eller andre aktiviteter i nettjenesten, for eksempel oppdatering av egne data eller produktomtaler, samt data som samles inn av tekniske overvåkningssystemer, for eksempel loggdata og identifikasjonsdata for nettverkstrafikk. 

Opplysningene samles hovedsakelig inn fra personen selv når kunden foretar et kjøp via nettbutikken. Opplysninger kan også samles inn i den behandlingsansvarliges elektroniske tjenester ved hjelp av informasjonskapsler og andre lignende teknologier. Videre kan Scushi AS samle inn og oppdatere personopplysninger fra myndigheter og vanlige adresseregistre. 

Mottakere av personopplysninger 

Personopplysninger kan overføres til Scushi AS' morselskap Nordic Sports Brands Oy, partnerselskaper og tjenesteleverandører som Scushi AS bruker, bare i den grad det er nødvendig for å utføre disse oppgavene og for å oppfylle formålet med bruken av registeret. Personopplysninger overføres aldri utenfor selskapet uten en gyldig databehandleravtale. I tillegg kan opplysninger overføres til myndigheter dersom det er lovpålagt, eller dersom myndighetene ber om det. Opplysningene overføres til informasjonssystemene til tjenesteleverandørene som brukes av selskapet. 

Lagring av data 

Vi lagrer personopplysningene dine i den perioden som er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, med mindre en lengre lagringsperiode er påkrevd eller tillatt i henhold til loven, for eksempel for å oppfylle juridiske, regulatoriske, skattemessige, regnskapsmessige eller rapporteringsmessige krav. Kundeopplysninger lagres vanligvis i xx år etter at bestillingen er behandlet, og deretter slettes opplysningene. 

Du kan få mer informasjon om lagringsperioder for personopplysninger på [email protected] 

Overføring av data utenfor EU eller EØS eller til en internasjonal organisasjon. 

Personopplysninger overføres ikke til land utenfor EU eller EØS-området med mindre det er nødvendig for å sikre den tekniske implementeringen av organisasjonen eller dens partner. I slike tilfeller sørger den behandlingsansvarlige for at dataoverføringsavtalen mellom partene og EU-kommisjonens standardkontraktsklausuler følges. 

Datasikkerhet og vern av registre 

De som behandler personopplysninger hos Scushi AS følger de gitte instruksene for personvern og datasikkerhet. Personopplysninger lagres i et sikkert miljø og brukes kun av selskapets ansatte på deres sikre arbeidsstasjoner. 

Behandlingsrettighetene er begrenset til vedlikehold og administrative oppgaver. Kun utpekte ansatte i organisasjonen og selskaper som handler på vegne av denne, har rett til å behandle og vedlikeholde personopplysningene. Dokumenter som inneholder kundeopplysninger som behandles manuelt, oppbevares etter førstegangsbehandling i låste og brannsikre oppbevaringslokaler. 

Den behandlingsansvarlige sørger for at bestemmelsene og prinsippene i personvernforordningen, forskrifter fra myndighetene og god databehandlingspraksis følges ved behandling av personopplysninger.

Den registrertes rettigheter 

Den registrerte har rett til innsyn i hvilke personopplysninger som samles inn og behandles om vedkommende, rett til å be om at personopplysningene korrigeres eller slettes, eller at behandlingen begrenses, og rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene. Det er imidlertid ingen rett til å slette, begrense eller motsette seg behandling av personopplysninger som er nødvendig.    

Som registrert har du rett til å bringe saken om gjennomføring av rettighetene knyttet til databeskyttelse inn for tilsynsmyndigheten (Personvernombudets kontor) hvis vi ikke har overholdt regelverket om databeskyttelse.    

Vi tar ikke beslutninger basert på automatiserte avgjørelser. Vi bruker kun profilering av atferden til besøkende på nettstedet vårt og målretter automatisk markedsføring basert på slik profilering.   

Ytterligere informasjon og forespørsler om data  

Hvis du vil ha mer informasjon om behandlingen av personopplysningene dine eller forespørsler i henhold til GDPR, kan du sende en e-post til Scushi AS' personvernombud på: [email protected].   

Hvis du mener at personvernreglene er brutt i forbindelse med behandlingen av personopplysningene dine, har du rett til å sende inn en klage til den nasjonale datatilsynsmyndigheten. 

Datatilsynet i Norge:  

Datatilsynet  
Adresse: Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo  
E-post: [email protected]   
Tel: 22 39 69 00